• SLUŽBY

Na základe mnohoročných skúseností si Vám dovoľujeme ponúknuť služby v nasledovných oblastiach:

 • Administrácia lokálnej počítačovej siete
 • Administrácia serverov (www, e-mail, databázy)
 • Automatizované spracovanie údajov
 • Dodávky výpočtovej techniky
 • Obnova dát z médií (disketa, pevný disk, pamäťové karty fotoaparátov, USB kľúče, CD, DVD)
 • Odvírovanie počítačov
 • Paušálny servis
 • Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
 • Servis a údržba počítačov
 • Školenia a kurzy práce s PC
 • Technická podpora
 • Výroba Internetových aplikácií
 • Výroba webstránok / webdesign
 • Konštrukcia a výroba strojov
 • CNC obrábanie
 • Nástrojové hospodárstvo
 • Rapid prototyping
poradenstvo v oblasti PC
odvírovanie PC
obnova dát